Cenník

Aktuálne ceny výkonov je možné získať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailovej požiadavky. V kompletnom vyhotovení je cenník dostupný priamo v našej ambulancii. 


Lekárka MUDr. Soňa Belanská je registrovaná s ambulanciou na Bratislavskom VÚC.

Ambulancia nemá zmluvné vzťahy so žiadnou zdravotnou poisťovňou a pacienti si okrem ambulantných výkonov hradia aj plnú cenu lieku v lekárni.