Cenník

Lekárka MUDr. Soňa Belanská je registrovaná s ambulanciou na Bratislavskom VÚC.

  • Psychiatrická ambulancia nemá zmluvy so zdravotnými poisťovňami.
  • Poskytuje zdravotnú starostlivosť na priamu platbu pacienta.
  • Cenu za lekárske výkony, ako aj predpísané lieky, hradí pacient v plnej výške.