Oznamy

Oznamy o dovolenke a iných aktivitách ambulancie MUDr. S. Belanskej - súčasných a plánovaných.


Lekárka MUDr. Soňa Belanská je registrovaná s ambulanciou na Bratislavskom VÚC.