Poskytované výkony


 • Vstupné psychiatrické vyšetrenie
 • Pravidelná ambulantná kontrola
 • Mimoriadna ambulantná kontrola
 • Telefonická konzultácia
 • E-mailová konzultácia
 • Vyhotovenie lekárskej správy
 • Vyšetrenie pre potreby polície
 • Sprostredkovanie špecializovaného vyšetrenia
 • Krízová intervencia
 • Vyžiadaná edukácia
 • Poradenstvo v oblasti výživy a životného štýlu

Doplnkové služby

 • Telefonická a emailová konzultácia
 • Vyšetrenie vo večerných hodinách, počas víkendov, v domácom prostredí
 •  Sprostredkovanie ďalších nadväzujúcich vyšetrení a liečebných postupov (laboratórna a prístrojová diagnostika, ďalšie vyšetrenia špecialistami, psychodiagnostika, psychoterapia)