O lekárke

Štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine som ukončila v r. 1996 s vyznamenaním.Postupne som pracovala vo viacerých zariadeniach: Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Pinelova psychiatrická nemocnica Pezinok, Gerontopsychiatrické odd. PK SZU v Podunajských Biskupiciach, Psychiatrická ambulancia v Nemocnici Milosrdní bratia Bratislava. V r. 2009 som absolvovala atestáciu v odbore psychiatria; v tom istom roku som ukončila 4-ročné vzdelávanie v Kognitívno-behaviorálnej psychoterapii a som zapísaná do Zoznamu psychoterapeutov SR. Od r. 2011 som predsedníčkou Dozornej rady Gerontopsychiatrickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti.

Okrem toho som absolvovala trénerský kurz a som certifikovaný tréner I. a II. kvalifikačného stupňa vo fitnes a kulturistike. Neskôr som na týchto kurzoch vyučovala predmety popisná anatómia a výživa.

Ako expertku ste ma mohli vidieť vo vysielaní slovenských televíznych staníc (Supermama, Súdna sieň, Dámsky magazín) alebo počuť v diskusiách Slovenského rozhlasu (Pod pyramídou) či rádia Aktual.

Aktuálne infornácie nájdete na Facebook stránke.